Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. mars kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/28

Overdragelse av 5 aksjer i Innherred Produkter AS

Vedtak

08/29

Flatanger kommune - Reguleringsplan for Oksbåsheia vindpark

Vedtak

08/30

Steinkjer Skidrift AS; Søknad om investeringstilskudd til kjøp av ny tråkkemaskin

Vedtak

08/31

Høring - Midlertidig endring i balansekravet - Endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

Vedtak

08/32

Innovasjonsselskaper - søknad om støtte for 2008

Vedtak

08/33

Forretningssak
Unntatt etter offentlighetslovens  5A, Jfr fvl § 13

Vedtak