Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. februar kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/26

Høylandet kommune - søknad om støtte til etablering av FabLab Høylandet

Vedtak

08/27

Nasjonal digital læringsarena - videre arbeid

Vedtak