Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. februar 2008 kl. 13.15

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/22

Overføring av ruteløyve fra Namsos Trafikkselskap ASA til TrønderBilene AS

Vedtak

08/23

Årsbudsjett 2008. Fylkesrådets fordeling av fylkestingets rammer

Vedtak

08/24

Museumspolitikk - museumsbudsjett 2008 - prioritering

Vedtak

08/25

Nord-Trøndelag Idrettskrets - Søknad om prosjekttilskudd og tilskudd til idretten i NT i 2008

Vedtak