Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. februar 2008 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/12

Økonomiprosesser i 2008

Vedtak

08/13

Trøndelag Reiseliv AS - Søknad om midler til profilmarkedsføring av Trøndelag 2008.

Vedtak

08/14

Strategikonferansen KS - Svar på Debatthefte 2008

Vedtak

 

 

Fylkesrådet behandlet i møtet innstillinger til fylkestingets samling 26. og 27. februar 2008 – innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen,
og sakene legges fortløpende ut på saklista for fylkestinget samling.