Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. januar 2009, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/1

Søknad om støtte til bokprosjekt om Nord-Trøndelag sin rockehistorie de siste 50 årene

 

Vedtak