Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. desember 2008, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/204

Videreføring av nasjonal digital læringsarena

Vedtak

08/205

Høring om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Vedtak

08/206

Miljøgate i Grong - Søknad om sluttfinansiering

Vedtak

08/207

Søknad fra Proneo om tilskudd til pilotprosjekt for etablering av Industriinkubator ved Norske Skog Skogn

 

Vedtak

08/208

Namsskogan kommune - søknad om omdisponering av midler til tilrettelegging for applitt-foredling.

Vedtak

08/209

Eksportsatsing Trøndelag 2005-2008. Bevilgning for 2008

Vedtak

08/210

Flatanger kommune - Søknad om tilskudd til grunnlagsinvesteringer i Storlavika

 

Vedtak

08/211

Oi Trøndersk Mat og Drikke - søknad om økonomisk støtte til hovedprosjektet - Grønn forskning i Midt-Norge.

 

Vedtak

08/212

Interreg IVA - IR-finansiering for 2010/2011. Midt-Skandinavisk Regionprosjekt

 

 

Vedtak