Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. desember 2008, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/199

Vedtekter og regler for taxisentraler i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

08/200

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) om midler til egenandelsfond FoU

 

Vedtak

08/201

Spisset toppidrett i de fylkeskommunale skoler

 

Vedtak

08/202

Kampanjen Plant tre no – finansiering i 2008 og 2009

 

Vedtak

08/203

Sektorplan for videregående opplæring 2009-2012

 

Vedtak