Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 1. desember 2008, kl 13.00

Møtested: Flerbrukshallen, Olav Duun vg skole, Namsos

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/197

Forprosjekt - Ny Stjørdalshall

Vedtak

08/198

Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum - prosjekt Sundparken

Vedtak