Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. november 2008, kl 11.45

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/196

PLÆNTI - Kulturkort for ungdom - status, og veien videre

 

Vedtak