Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. november 2008, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/180

Forretningssak - Indre Namdal Trafikk AS – Rammeavtale om drift av lokale rutetilbud
Unntatt etter offentlighetslovens  5A,  jf. Fvl. § 13

(vedtaket er offentlig – se møteprotokollen)

 

08/181

Uønska deltid i Nord Trøndelag fylkeskommune

Vedtak

08/182

Tilbudsstrukturen 2009- 2010

Vedtak

08/183

VRI Trøndelag - finansiering i 2008 og 2009

 

Vedtak

 

I tillegg ble det behandlet saker med innstilling til fylkestingets samling i 9. og 10. desember 2008.
Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen.
Sakene til fylkestinget legges fortløpende ut på saklista for fylkestinget samling.