Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. november 2008, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/178

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Vedtak

08/179

Steinkjer kommune- Reguleringsplan for Dampsaga, østre del. Kvartalet  Namdalsvegen - Bomvegen - jernbanen - elva.

 

Vedtak