Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. november 2008, kl 13.00

Møteprotokoll

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/176

Namdalsbibliotekene. Plan for samarbeid og utvikling - høringsuttalelse

Vedtak

08/177

Endringer i forskrift til opplæringsloven og privatskoleloven - retten til nødvendig rådgiving og forslag til anbefalt kompetanse og kompetansekriterier for rådgivere – Høring

Vedtak