Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Torsdag 2. oktober 2008, kl 13.40 

Møtested: Rica Hell Hotell, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/158

Presisering av garantiansvar i forbindelse med konserndannelse i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Vedtak