Fylkesrådet

Nord-Trøndelag 28. oktober 2008 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/171

Søknad fra Trøndelag Reiseliv AS om tilskudd til utvikling av www.trondelag.com

Vedtak

08/172

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid - Tilbakeføring av HUNT3-data til kommunene i Nord-Trøndelag

Vedtak

08/173

Klassifisering av øvrige riksveger ved gjennomføring av forvaltningsreformen

Vedtak

08/174

Innovasjon Norge - Lafopa Industrier - Klage på avslag på regional transportstøtte - Oversendelse for sluttbehandling i fylkesrådet

Vedtak

08/175

Høringsuttalelse angående organisasjonsutvikling hos Ungt Entreprenørskap i Nord-Trøndelag

Vedtak