Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 21. oktober 2008, kl 13.00 

Møtested: Jægtvolden Fjordhotel, Inderøy

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/165

Satsing på kulturnæring i Trøndelag

Vedtak

08/166

Søknad om midler fra RUP til Folkehelseprogrammet Sunt & Godt

Vedtak

08/167

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 30.09.-02.10.2008

Vedtak

 

Saker lagt fram i møtet:

 

08/168

Høring - Endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Vedtak

08/169

Søknad om lån fra Stiklestad nasjonale kultursenter AS

Vedtak

08/170

Bedriftssak@

Unntatt fra offentligheten, jfr § 6a og § 5a

Vedtak