Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. oktober 2008 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/162

Grong kommune - Søknad om tilskudd til videreutvikling og utbygging av Gronghallen

Vedtak

08/163

Vannregion Trøndelag. Forvaltningsplan/fylkesdelplan for vannområder i Nord-Trøndelag - høringsopplegg. Tilskudd til karakterisering av vannområder i Nord-Trøndelag.

Vedtak

08/164

Larsengården i Jernbanegata 27 A og Bjøråsgården i Håkon den godes gate 32 B, Levanger - Eventuell klage på vedtak i Plan- og utviklingskomiteen, Levanger kommune

Vedtak