Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 7. oktober 2008, kl 14.00 

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/159

TV-aksjonen 2008

Vedtak

08/160

Mære Landbruksskole sin rolle i næringsutvikling, søknad om tilskudd til arbeid i 2008

Vedtak

08/161

Børstad hotell og Gjestgiveri, Namsos – Eventuell klage på dispensasjon for oppføring av takoppløft/ark

Vedtak