Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. januar 2008 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/9

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkestingets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Vedtak

08/10

Høringsuttalelse - Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene - Sørheimutvalgets rapport

Vedtak

08/11

Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Finansiering til kjøp av Årets olsokutstiller Bård Breiviks skulptur

Vedtak