Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. januar 2008 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/4

Varslingsrutiner og saksbehandling av varsling i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vedtak

08/5

Bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag. Anvendelse av tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet

Vedtak

08/6

Nidaros Pilgrimsgård - invitasjon til stiftelse

Vedtak

08/7

Ungt Entreprenørskap Nord-Trøndelag - søknad om driftstilskudd 2007

Vedtak

08/8

Bedriftssak

Unntatt etter offentlighetsl. § 5,
Jfr Fvl. § 13