Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. januar 2008 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

08/1

Oppfølging av forslag etter fylkestingets samling 04.-06.12.2007

Vedtak

08/2

Høring NOU 2007:11 - Studieforbund - Læring for livet

 

Vedtak

08/3

Fordeling av regionale-/kommunale fond 2008

Vedtak