Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. mai 2007 kl. 10.00

Møtested: Coop Inn-Trøndelag, Verdal

 

Møteprotokoll

 

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

07/14

Rundskriv og meldinger

 

07/15

Status fra Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan for 2006-08

 

07/16

Årsmelding for Yrkesopplæringsnemnda 2006

 

07/17

Bedriftssak u.off. §5a

 

 

07/18

Bedriftssak u.off §5a

 

 

 

 

 

Orienteringssaker: