Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. mars 2007 kl 09.30

Møtested: Grand Hotell, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

07/10

Rundskriv og meldinger

 

07/11

Status fra Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan for 2006-08

 

07/12

Årsmelding for Yrkesopplæringsnemnda 2006

 

07/13

Hevede lærekontrakter i perioden 2004 til 2006..

 

 

 

 

Orienteringssaker: