Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 05. november 2007 kl 09.30

Møtested: Fylkets Hus, Smia  1. etg. Steinkjer

 

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

07/26

Tilbudsstruktur 2008 – 2009

 

07/27

Status fra Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan for 2006-08

 

07/28

Konsekvenser som følge av endringer i opplæringsloven

 

07/29

Trondhjems Murmesterlaug – Søknad om godkjenning som opplæringskontor i murerfaget..

 

07/30

Møteplan for Yrkesopplæringsnemnda

 

 

 

 

Orienteringssaker: