Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. januar 2007 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Smia  1. etg. Steinkjer

 

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

07/1

Rundskriv og meldinger

 

07/2

Status fra Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan for 2006-08

 

07/3

Klage fra Lærlingekompaniet i Nord-Trøndelag på avslag vedrørende godkjenning av lærekontrakter tegnet ved AS Røra Fabrikker

 

07/4

Oppnevning av prøvenemnder for perioden 2008 – 2011.

 

07/5

Tilskudd til lærekontrakter i automatiseringsfagene

 

07/6

Tilsyn i selvstendige lærebedrifter 2006

 

07/7

Årets lærebedrift og årets lærling 2006

 

07/8

Bedriftssak  U.off. Offentlighetsloven §5a

 

07/9

Bedriftssak  U.off. Offentlighetsloven §5a

 

 

 

 

Orienteringssaker: