Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. september 2007 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, møterom A 300 - Glassburet

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

Saksframlegg/Saksprotokoll:

25/07

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 1700-1/2007
INTERNKONTROLL – INNKJØPSOMRÅDET

26/07

REGNSKAPSREVISJON 2007

27/07

ORIENTERING FRA REVISOR

28/07

ORIENTERING FRA SEKRETÆR

29/07

BUDSJETT 2008
KONTROLL OG TILSYN

30/07

REFERATSAKER

 

EVENTUELT