Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. april 2007 kl 15.30

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

Saksprotokoll - Vedtak:

016/07

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

017/07

ORIENTERING FRA REVISOR

018/07

FORBEREDELSE AV BEFARING / BESØK

019/07

REFERATSAKER

 

EVENTUELT – ingen saker ble tatt opp under punktet.