Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. mars 2007 kl 09.00

Møtested: Fylketes Hus, møterom A 300, Glasssburet

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

Saksframlegg/saksprotokoll/vedtak:

013/07

FYLKESKASSEN ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2006

014/07

NTE FKF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2006

015/07

REFERATSAKER