Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6.mars 2007 kl 13.15

Møtested: Statens Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Saksprotokoll/
Vedtak

009/07

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

010/07

ORIENTERING FRA REVISOR

011/07

SAK UNNTATT OFFENTLIGHET, JF OFF.L. § 6,2,
se møteprotokoll

 

012/07

REFERATSAKER