Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. desember 2007 kl 13.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

Saksframlegg:

47/07

REFERATSAKER

48/07

ORIENTERING FRA REVISOR

 

EVENTUELT – Ingen saker