Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. november 2007 kl 14.30

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

Saksframlegg/Saksprotokoller:

35/07

REFERATSAKER

36/07

MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2007

37/07

KONTROLLUTVALGETS BEHOV FOR INFORMASJON OM ULIKE FAGOMRÅDER

38/07

MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2008

39/07

OPPFØLGING AV TIDLIGERE SAKER SOM SKAL TIL FYLKESTINGET

40/07

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

41/07

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

42/07

INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE: ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN OM ROLLEKLARHET MV. I KOMMUNESEKTOREN