Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. november 2007 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Rorbua – møterom B 327

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

Saksframlegg med saksprotokoller:

43/07

REFERATSAKER

44/07

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

45/07

INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE: ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN OM ROLLEKLARHET MV. I KOMMUNESEKTOREN

46/07

ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2008