Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. januar 2007 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, møterom A 300 (Glassburet), Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

001/07

ORIENTERING OM INNKJØPSOMRÅDET

INNFØRING I NYE REGLER FOR OFFENTLIG ANSKAFFELSER

 

002/07

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2006

 

003/07

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2007

 

004/07

VÅRTUN - FORANALYSE

 

005/07

ORIENTERING FRA REVISOR

 

006/07

ORIENTERING FRA SEKRETÆR

 

007/07

ORIENTERING FRA NTE

 

008/07

REFERATSAKER