2007 Tilsagn gitt av fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling:

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til forprosjekt ”kvinnelige entreprenører – inspirasjon til etablering og vekst!”(067/03441-4)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Høgskolen i Nord-Trøndelag kr 100 000 til forprosjekt ”kvinnelige entreprenører – inspirasjon til etablering og vekst!”.

 

 

Søknad fra NHO Trøndelag om tilskudd til hovedprosjekt Female Futures Trøndelag 2006-2007 ( 06/00910-12)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

NHO Trøndelag kr 50 000 til hovedprosjekt Female Futures Trøndelag, 2006-2007.

 

----

 

Søknad fra Grong videregående skole om tilskudd til forprosjekt – Hvordan tilrettelegge et opplæringstilbud for elever med funksjonshemninger innen idrettsfag, naturbruk og sportsfiske som næring og hobby (06/02194-11)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknaden med kr 60 000,-

 

 

Søknad fra Overhalla IL om tilskudd til renovering av friidrettsanlegget på Svenningmoen ( 02/05142-11)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Overhalla IL med kr 231.000 til renovering av friidrettsanlegget på Svenningmoen, Overhalla.

 

 

Søknad fra Namdalshagen AS om tilskudd til Ungkubator i Namdalen  (06/05272-5)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Namdalshagen S kr 87 500 til Ungkubator i Namdalen

 

 

Søknad fra Namdalshagen AS om tilskudd til år 1 av et treåring program for kvinnelige entreprenører i Namdalen. år 1 av et treåring program for kvinnelige entreprenører i Namdalen ( 06/05271-5)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Namdalshagen AS  kr 100 000 til år 1 av et treåring program for kvinnelige entreprenører i Namdalen.

 

 

Søknad fra Ytre Namdal videregående skole om tilskudd til forprosjektmidler til å samordne og tilrettelegge for et miljø til utvikling av 3-D programvare til hurtigbåtsimulatoren ved YNVS/Sikkerhetssenteret (06/06035-4)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Ytre Namdal Videregående skole kr 65 000 til forprosjektmidler til å samordne og tilrettelegge for et miljø til utvikling av 3-D programvare til hurtigbåtsimulatoren ved YNVS/Sikkerhetssenteret.

 

 

Søknad fra Ytre Namdal videregående skole  om tilskudd til prosjektet "Organisasjon og ledelse i Ytre-Namdal (06/04871-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Ytre Namdal videregående skole  kr 200.000 til prosjektet "Organisasjon og ledelse i Ytre-Namdal"

 

 

Søknad fra Ytre Namdal videregående skole om tilskudd til fullføring av prosjektet Innovasjon og kommiersalisering av fagressurser (04/07040-137)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Ytre Namdal videregående skole kr 200.000 til fullføring av prosjektet Innovasjon og kommiersalisering av fagressurser.

 

 

Søknad fra TMM Produksjon om tilskudd til forprosjektet Vandrerne (2007/00522-1)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

TMM Produksjon om kr. 75.000 til forprosjektet Vandrerne.

 

----

 

Søknad fra Ung Tiltakslyst, om tilskudd til utvikling av framtidig organisasjon

(06/02334-14)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Ung Tiltakslyst kr 85.000 til utvikling av framtidig organisasjon .

 

 

Søknad fra Leksvik kommune om tilskudd til Fullføring av utredningsprosjektet "Fjordkryssing" (07/01362-2).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Leksvik kommune kr 230.000 til Fullføring av utredningsprosjektet "Fjordkryssing".

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilskudd til formingsveileder (05/02912-14)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Stjørdal kommune kr. 47.250 til en formingsveileder for Stjørdal sentrum

 

 

Søknad fra Access Mid-Norway, om tilskudd til forprosjekt Ruteutviklingsforum Trøndelag (07/00341-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Access Mid-Norway og gitt tilskudd kr  75.000 til forprosjekt Ruteutviklingsforum Trøndelag.

 

 

Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, om tilskudd til Nyskapings- og etableringsguide for Trøndelag

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune kr 25.000 til Nyskapings- og etableringsguide for Trøndelag (07/02170-5)

 

 

Søknad fra kulturavd. v/arr.komiteen  om tilskudd til gjennomføring av Midtnordiske kulturdager, Steinkjer (04/05291)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Kulturavdelinga v/arrangementskomiteen med inntil kr 100 000,- til gjennomføring av Midtnordiske kulturdager.

 

 

Søknad fra Trønder-Tre AS om tilskudd til omstillingsarbeid (07/02621-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Trønder-Tre AS om kr 50.000,- til omstillingsarbeid i bedriften.

 

 

Søknad fra Aker Verdal Holding AS om tilskudd til Midt-Norsk Partnerskapsenter (01/08887-29)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Aker Verdal Holding AS kr 200.000 til Midt-Norsk Partnerskapsenter

 

 

Søknad fra Namdalseid kommune om tilskudd til Småsamfunnssatsing i Namdalseid (05/00350-31)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har /innvilget søknad fra

Namdalseid kommune kr 150.000 til forprosjekt Småsamfunnssatsing i Namdalseid

 

 

Søknad fra Innherred Vekst om tilskudd til prosjekt for samordning av utviklingsselskapene på Innherred (07/03028-2).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Innherred Vekst om kr 125.000 til prosjekt for samordning av utviklingsselskapene på Innherred.

 

 

Søknad fra Røyrvik kommune om tilskudd til stedsutvikling i Røyrvik (07/03015-4)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Røyrvik kommune på  kr 150.000 til stedsutvikling i sentrum.

 

 

Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til Idrettspolitisk manifest for Trøndelag 2006/2007 (200304312-45)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Sør-Trøndelag fylkeskommune med kr 121.200 til Idrettspolitisk manifest for Trøndelag 2006/2007.

 

 

Søknad fra Intro Innherred om tilskudd til den regionale traineeordningen (07/02221-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Intro Innherred med kr 150 000 til den regionale traineeordningen for 2007 og kr 25.000 til medlemskontingent for 2007.

 

 


Søknad fra NHO Trøndelag om tilskudd til Ideportalen 2007 (06/01201-7)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra NHO Trøndelag

kr 50.000 til Ideportalen 2007.

 

 

Søknad fra Limousin-Unik Midt-Norge om tilskudd til prosjekt for økning av lønnsomhet innen ammekuproduksjon  (07/02470-6)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra Limousin-Unik Midt-Norge om støtte til  prosjekt for økning av lønnsomhet innen ammekuproduksjon.

 

 

Søknad fra Connect Trøndelag om tilskudd til sponsorstøtte for 2007 (06/01286-8)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Connect Trøndelag med kr 37.500 til sponsorstøtte for 2007.

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilskudd til prosjektet Lokal videreforedling av trevirke i Stjørdal (06/08619-7)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Stjørdal kommune med kr 100.000 til prosjektet Lokal videreforedling av trevirke i Stjørdal.

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilskudd til utviklingsprogram for melkeprodusenter i Stjørdal (07/02652-4)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Stjørdal kommune om støtte til utviklingsprogram for melkeprodusenter i Stjørdal.

 

 

Søknad fra Adalia Film om tilskudd til filmportalen Bedriften as (07/03577)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Adalia Film om kr. 200.000,- til filmportalen Bedriften as.

 

 

Søknad fra Selbu kommune om tilskudd til forprosjekt "RV 705 – fra fjord til fjell" (07/00198)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Selbu kommune på kr 150.000 til forprosjektet "RV 705 – fra fjord til fjell".

 

 

Søknad fra Høylandet kommune om tilskudd til forprosjekt FabLab Høylandet (07/02690-3).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Høylandet kommune om inntil kr 150.000 til forprosjekt FabLab Høylandet.

 

 

Søknad fra Levanger videregående skole om tilskudd til samarbeidsprosjekt med Montenegro (07/03729)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra Levanger videregående skole om tilskudd til samarbeidsprosjekt.

 

 

Søknad fra Indre Namdal Regionråd om tilskudd til prosjektet ”Bedre bjørneekvipasjer” (07/04141)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Indre Namdal Regionråd med kr 150.000 til prosjektet ”Bedre bjørneekvipasjer” i årene 2007-2010.

 

 

Søknad fra Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø om tilskudd til ”Merking av laks i kilenøter i Namsenfjorden” (07/03288-5)
Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø med kr 100.000 til ”Merking av laks i kilenøter i Namsenfjorden”.

 

 

Søknad fra HiNT om tilskudd til Traineeordning Namdal 2007, år 3 (04/05327-15)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

HiNT kr 100.000 til Traineeordning Namdal 2007, år 3.

 

 

Søknad fra Nordland fylkeskommune om tilskudd til Infonuorra 2007 (03/06382-24)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nordland fylkeskommune kr 75.000 til Infonuorra 2007, samisk informasjonstjeneste for ungdom.

 

 

Søknad fra Skei Marin Fisk AS om tilskudd til forprosjekt påvekstanlegg for torsk på Leka (07/02386)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Skei Marin Fisk AS med kr 50.000 til forprosjekt påvekstanlegg for torsk på Leka.

 

 

Søknad fra INAQ Management AS, om tilskudd til forprosjekt for etablering av en regional verdikjede akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden (06/06995)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra INAQ Management AS med kr 100.000,- til forprosjekt for etablering av en regional verdikjede akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden.

 

 

Søknad fra Ytre Namdal vgs om tilskudd til utvikling av fagskole havbruk (07/00532)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Ytre Namdal vgs med kr 125.000 til utvikling av fagskole havbruk.

 

 

Søknad fra SINTEF Fiskeri og Havbruk, om tilskudd til Hellefisk; teknologinettverk kveite (07/03789)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra SINTEF Fiskeri og Havbruk kr 50.000,- til Hellefisk; teknologinettverk kveite.

 

 


Søknad fra VESO Oslo om tilskudd til nettverksprosjekt FoU-senter i Chile (06/06496)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra VESO Oslo med kr 123 000 til nettverksprosjekt FoU-senter i Chile.

 

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til prosjektet Fôrverdi i bygg som funksjon av sorter og sjukdomsangrep for Midt-Norge (5/08466).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget  Bioforsk Midt-Norge et tilskudd på inntil kr 250.000 fra Statsbudsjettet kap. 551 post 60 til prosjektet Fôrverdi i bygg som funksjon av sorter og sjukdomsangrep for Midt-Norge.

 

 

Søknad fra  Oi!Trøndersk Mat og Drikke AS om tilskudd til 

gjennomføring av Trøndersk Matfestival og  drift og utvikling av Oi!Trøndersk Mat og Drikke AS  i 2007 (04/07050).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget  Oi!Trøndersk Mat og Drikke AS  et tilskudd på inntil  kr 300.000  til  gjennomføring av Trøndersk Matfestival og til drift og utvikling av Oi!Trøndersk Mat og Drikke AS  i 2007.

 

 

Søknad fra Ole Jakob Sørensen og Mogens Totsås om tilskudd til bokprosjektet ”Bjørn og mennesket i Nord-Trøndelag” (06/09508).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Ole Jakob Sørensen og Mogens Totsås til bokprosjekt.

 

 

Søknad fra Steinkjerfestivalen AS om tilskudd til Trøndersk Festivalkonferanse 2007 (07/04976)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Steinkjerfestivalen AS om kr. 50.000,- til Trøndersk Festivalkonferanse 2007.

 

 

Søknad fra ”Det gode livet” v/Lisbeth Fallan om tilskudd til produksjon av mat/reiseliv/opplevelsesbok (07/04942)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

”Det gode livet” v/Lisbeth Fallan om kr. 75.000,- til produksjon av mat/reiseliv/opplevelsesbok.

 

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til arbeid i 2007i prosjektet Framtidig potetproduksjon i Trøndelag (5/04818-17)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Bioforsk Midt-Norge med inntil kr 250.000 til arbeid i 2007 prosjektet Framtidig potetproduksjon i Trøndelag.

 

 

Søknad fra Regional Utviklingsavdeling om tilskudd til Aqua Nor 2007 (0700382-8)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Regional Utviklingsavdeling med kr 200.000 til deltakelse og arrangering av standen Aqua Trøndelag under Aqua Nor messa.

 

Søknad fra Brakstad Gård om tilskudd til ny flytekai ved Brakstad Hamn (6/10451-5)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Brakstad Gård om kr. 254.000,- til ny flytekai ved Brakstad Hamn.

 

----

Søknad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter om tilskudd til forstudie Reisemål med Olavsarven som plattform (06/03431-4)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Stiklestad Nasjonale Kultursenter om kr. 20.000,- til ”Forstudie - Reisemål med Olavsarven som plattform”.

 

 

Søknad fra Brakstad Gård om tilskudd til ny flytekai ved Brakstad Hamn, Jøa, Fosnes kommune (06/10451-8)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Brakstad Gård om tilskudd på kr. 195.000,- til ny flytekai på Brakstad Hamn, Jøa.

 

 

Søknad fra Mære Landbruksskole om tilskudd til utredning om biogass (03/05371)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Mære Landbruksskole med kr 75.000,- til utredning om biogass.

 

 

Søknad fra SINTEF Fiskeri og Havbruk om tilskudd til forprosjekt ARENA-prosjekt havbruk (06/00108)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra SINTEF Fiskeri og Havbruk med kr 50 000 til forprosjekt ARENA-prosjekt havbruk.

 

 

Søknad fra Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV) om tilskudd til prosjektet ”Overvåking og oppfisking av rømt oppdrettslags i Namsenfjorden og Namsenvassdraget” (07/04714-4).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Kunnskapssenter for laks og vannmiljø med kr 240.000.

 

------

Fra 17. oktober 2007:

 

2007 Tilsagn gitt av fylkesråden for regional utvikling:

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, om tilskudd til internasjonal konferanse i Steinkjer 2007 (200705196-1)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag med kr 25 000,- til internasjonal konferanse på Steinkjer.

 

 


Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til prosjekt Spesialutdanning i entreprenørskap for lærere og mentorer i Nord-Trøndelag (07/03775-11).

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelag fylkeskommune kr 50.000 til prosjekt Spesialutdanning i entreprenørskap for lærere og mentorer i Nord-Trøndelag

 

 

Søknad fra Trøndelag Reiseliv AS om tilskudd til profilering av Trøndelag i markeder med direkte flyruter til Værnes (7/06337-2).

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Trøndelag Reiseliv AS om kr. 200.000,- til profilering av Trøndelag i markeder med direkte flyruter til Værnes.

 

 

Søknad fra Multimedia Namdal AS om tilskudd til forprosjekt på etablering av portalløsning (07/07993-4)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknad fra Multimedia Namdal AS om tilskudd til forprosjekt.

 

 

Søknad fra Verran kultur- og næringspark AS om tilskudd til utvidet utredning (03/5994-22).

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Verran kultur- og næringspark AS kr 50.000 til prosjekt utvidet utredning.

 

 

Søknad fra Grong Fritidssenter om tilskudd til prosjektet Attraksjonsutvikling Indre Namdal, ”Nå attåt” (07/06175)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra

Grong Fritidssenter med tilskudd på kr 150.000,- til prosjektet Attraksjonsutvikling Indre Namdal, ”Nå attåt”.

 

 

Søknad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/Landbruksavdelinga, om tilskudd til ”Bioenergiprosjekt 2007-2010” (07/05832-4).

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/Landbruksavdelinga med kr 240.000 til ”Bioenergiprosjekt 2007-2010”.

 

 

Søknad fra Papir- og fiberinstituttet AS, 7491 Trondheim om tilskudd til prosjektet ”Cost efficient production of renewable liquid biofuel and biochemicals from Scandinavian wood materials” (05/04620-12).

Fylkesråden har innvilget søknad fra Papir- og fiberinstituttet AS, 7491 Trondheim

med kr 140.000 til prosjektet ”Cost efficient production of renewable liquid biofuel and biochemicals from Scandinavian wood materials”.

 

 


Søknad fra Olav Duun videregående skole om tilskudd til etablering av simulatorsenter (07/06677-8)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Olav Duun videregående skole med tilskudd på kr. 90.000 til etablering av simulatorsenter.

 

 

Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til prosjektet Trondheim-Steinkjer 1 time (05/00885-13)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune med kr 144.000,- til prosjektet Trondheim-Steinkjer 1 time .

 

 

Søknad fra Hubro Film om tilskudd til fjernsynsprogrammet ”Audiens hos elvenes dronning” (07/06354-2)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknad fra Hubro Film kr 50.000 til fjernsynsprogrammet ”Audiens hos elvenes dronning”.

 

 

Søknad fra Regional Utviklingsavdeling, NTFK, om tilskudd til div. rekrutteringsarbeid ifm Marin Strategiplan Trøndelag i 2007 (06/00108-42)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra

Regional Utviklingsavdeling, NTFK med kr 50.000 til  inndekning av 3 ulike kostnadsbærere ifm rekrutteringsarbeid Marin Strategiplan Trøndelag.

 

 

Søknad fra Lierne kommune om tilskudd til strømforsyning til nytt fjøs på trafokrets 15370 Brennmoen II (07/09014-2)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Lierne kommune med kr 90.000 til strømforsyning til nytt fjøs på trafokrets 15370 Brennmoen II.

 

 

Søknad fra Bondens Marked om tilskudd til profesjonalisering og utvikling i selskapet (7/08702).

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra  Bondens Marked med  tilskudd på inntil kr 60 000,- til profesjonalisering og utvikling i selskapet.

 

 

Søknad fra Tordenskjold Codfarm as om tilskudd til dekning av delkostnader ved utarbeidelse av KU torskeoppdrett Trondheimsfjorden, generell del (06/06995-17)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra

Tordenskjold Codfarm as med inntil  kr 50 000. til dekning av delkostnader ved utarbeidelse av KU torskeoppdrett Trondheimsfjorden , generell del.

 

 

Søknad fra Fiskarlaget Midt-Norge, om tilskudd til utredningsprosjekt; ”Analyse av fangst, mottaks og foredlingssektoren i Midt-Norge” (06/00108-41)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Fiskarlaget Midt-Norge

med inntil kr 50.000 til. utredningsprosjekt; ”Analyse av fangst, mottaks og foredlingssektoren i Midt-Norge”

 

 

Søknad fra SINTEF Fiskeri og Havbruk as, om tilskudd til utredningsprosjektet ”Kartlegging av områder egnet for dyrking av blåskjell i Trøndelag. (07/08856)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra SINTEF Fiskeri og Havbruk as med  kr 125 000 til  utredningsprosjektet ; ”Kartlegging av områder egnet for blåskjelldyrking i Trøndelag” .

 

 

Søknad fra Snåsa kommune om tilskudd til framføring av strømforsyning til Ismenningenområdet (07/05371-3)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknad fra Snåsa kommune om tilskudd til framføring av strømforsyning til Ismenningenområdet.

 

 

Søknad fra  Mære landbruksskole om tilskudd til seminaret Mat på Mære 2008 (2007/09140-5)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra Mære landbrukskole med et tilskudd på inntil kr 40 000 i tilskudd til seminaret Mat på Mære 2008.

 

 

Søknad fra skjellsenteret v/ Val videregående skole om tilskudd til utviklings/demoforsøk blåskjell (07/08830-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra skjellsenteret v/ Val vgs Kolvereid

inntil kr. 150.000 til  utviklings/demoforsøk blåskjell etter nærmere revidert prosjektplan

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag Husflidslag, om tilskudd til bok om bordtepper
(07/03628-3)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelag Husflidslag kr 50 000 til bok om bordtepper.