2007 Tilsagn gitt av fylkesråden for samferdsel, næring og miljø:

 

Søknad fra Jan Fossland om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede (07/03806).

Fylkesråden har bevilget kr 40.000 til Jan Fossland til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

 

2007 Tilsagn gitt av fylkesråden for samferdsel

 

Søknad fra Tommy Aakervik om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede (07/03510).

Fylkesråden har bevilget kr 35.000 til Tommy Aakervik til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.