2007 Tilsagn gitt av fylkesrådsleder:

 

Støtte til Redd Barna - 2007.

Bevilget kr. 20.000.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

----

 

Stiftelsen Falstadsenteret.  - Støtte til forprosjekt - søk etter båt med henrettede fra Falstadskogen.

Bevilget kr 20.000.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Falstadsenteret – bevilget tilskudd til gave til samarbeidstiltak retta mot ungdom på tema toleranse i Nord-Trøndelag.

Bevilget kr. 20.000,-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

----

 

Bygging av kvinnenettverk i Vlorë, Albania –støtte til arbeidet gjennom KviST.

Bevilget kr 10.000,-.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Prosjektet ”Maths for fun” v/Sandvollan skole – økonomisk støtte i forbindelse med elevutveksling og prosjektet ”Maths for fun”.

Bevilget kr 2.500,-.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Fortidsminneforeningen, Den Trønderske avd. – støtte til 800 års-jubileet for klosterruinene på Tautra.

Bevilget kr 15.000

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Fylkesbiblioteket – tilskudd til 30 årsmarkeringen for Fylkesbiblioteket

Bevilget kr 15.000

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Tilskudd til arrangement under Norsk Revyfestival 2007

Bevilget kr 25.000,-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

----

Tilskudd til Stiftelsen Ytterøy Bygdetun – Opera i Bjørvika 2007

Bevilget kr 20.000,- til ekstraordinære utgifter ved årets arrangement.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Gave i forbindelse med åpningen av Stiklestad hotell

Bevilget kr 10.000,- i forbindelse med åpningen av hotellet.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Økonomisk støtte til Hegraseminaret 2007
Bevilget kr 15.000 til seminaret.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Skoleutvikling - kvinnenettverk over landegrensene i Nord-Albania - støtte til reiseutgifter til Puke.
Bevilget kr 5.000,-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Deltakelse i Comeniusprosjektet ”Walter in our culture” ved medialinja, Egge vg. skole,

Bevilget kr 3.000,-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.