Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6., 7. og 8. mars 2007.  Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Statens Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

PROGRAMProgram Temating 07.03.07

 

SAKLISTE – Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

 

07/1

Regionalt forbrukerpolitisk utvalg - årsmelding for 2006

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/2

Kontrollutvalget - Årsmelding 2006

Saksprotokoll/
Vedtak

07/3

Internasjonal strategi for Trøndelag. Rapport om gjennomføringen

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/4

Nord-Trøndelag fylkeskommunes parlamentariske styringsmodell - utviklingstiltak

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/5

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2006

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/6

Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2006

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/7

Tiltak ved bedriftsnedlegging - Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/8

Pasientombudet i Nord-Trøndelag - Årsrapport for 2006 / 10-års-rapport

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/9

NTE - eierskap og organisering

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/10

Navn på den nye videregående skolen i Steinkjer

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/11

Økning av investeringer i fylkesvegnettet i 2007

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/12

Likestillingsarbeidet i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/13

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

07/14

Fremmet i Komite for samferdsel, næring og miljø,
jf. initiativretten
:

Reduksjon av klimautslipp i Nord-Trøndelag fylke

Komiteinnstilling  

 Saksprotokoll/
Vedtak

Interpellasjoner fra:

Gunnar Viken (H):               Livsfarlig fylkesveg i Leksvik. Hastesak”  -  Behandling/svar/forslag       

Johan Fossan (KrF):           ”Gevingåsen tunnel og jernbanestsing” -  Behandling/svar//vedtak

Johan Fossan (KfF):            Jøa-brua kan ikke vente på ny nasjonal transportplan”  -  Behandling/svar/vedtak

Sturla Sørgaard (Ap):           Trafikkfarlige utenlandske trailere på norske vinterveier  -  Behandling/svar/vedtak

Joar Olav Grøtting (H):       Videregående skoler og PC  -  Behandling/svar/forslag

Lise Andersen (H):             Telenor, konsesjonsvilkår og samfunnssikkerhet  -  Behandling/svar/vedtak

Annikken Kjær Haraldsen: ”Utviklingsplan for Staup  -  Behandlling/svar

Inge Staldvik (SV):              Jordvern  -  Behandlilng/svar/forslag

Bjørn Skjelstad (Sp):           Livsstilrelaterte helseutfordringer – forebyggende helsearbeid  -  Behandling/svar/vedtak

Sara Kveli (Ap):                   ”Hjemvending av nord-trøndersk ungdom etter endt utdanning”    Behandling/svar/vedtak