Arkivsak: 07/00598-119

Arkiv: 015

 

Fylkestingets samling 19., 20.og 21. juni 2007 -
Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget –
påført saksordførere (oppdat. pr 14.06.07)

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

Leder: Endre Skjervø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/31:

Per Morten Teigen

NTE - eierskap og organisering

 

Sak nr. 07/32:

Ivar Grindvik

Driftsrapport 1/2007 pr. 30.04.2007 til fylkestinget, budsjettjustering

 

Sak nr. 07/33:

Johan Fossan

Økonomistrategi 2008-2011

 

Sak nr. 07/40:

Gunnar Viken

Forvaltningsreformen - foreløpig uttalelse om oppgaver og inndeling

 

Sak nr. 07/41:

Borgny K. Grande

Innstilling fra utvalget som skal foreslå tiltak til bedring av Nord-Trøndelags parlamentariske styringsform

 

Sak nr. 07/50:

Åse Marie Hagen

NTE - Håndtering av fylkeskommunens lån knyttet til foretaket – debitorskifte/selvskyldnerkausjon

 

 


 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Oddvar Vigdenes

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/34:

Trude Marian Nøst

Justering av fylkesvegplan 2006-2009 - Økning av fylkesveginvesteringer i 2008 og 2009

 

Sak nr. 07/36:

Bjørn Iversen

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Program for perioden 2008 - 2011

 

Sak nr. 07/38:

Sturla Sørgaard

Utbedring av fylkesveg nr. 89 - Leksvik kommune

 

Sak nr. 07/43:

Olav Gilsåmo

Reduserte klimautslipp i fylkeskommunens egen virksomhet - forslag til tiltak

 

Sak nr. 07/46:

Bjørn Iversen

Landsdelsutvalgets forsvarspolitiske utvalg. Rapporten Forsvaret - Fra kald krig til nordområdefokus

 

Sak nr. 07/48:

Ragnhild Sivertsen

Forslag til riksvegbudsjett for 2008 - Region midt - Fylkeskommunal behandling

 

Sak nr. 07/49:

Lise Andersen

Fylkeskommunens eierskap og øvrige engasjementer i bedrifter - Melding

 

 

 


 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/35:

Annikken K. Haraldsen

Regional planstrategi for Trøndelag 2009 - 2012

 

Sak nr. 07/37:

Bjørn Skjelstad

Forslag til utvidelse av pasientombudsordningen - Høring

 

Sak nr. 07/39:

Endre Lysø

Plan for profesjonell kunst

 

Sak nr. 07/42:

Kari Steen

Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2007

 

Sak nr. 07/45:

Joar Olav Grøtting

Ordningen med trykte og digitale læremidler i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2007-2010

 

Sak nr. 07/47:

Helena H. Kruken

Elev- og lærlingombudets rapportering - skoleåret 2006/2007

 

Sak nr. 07/51:

Gunnar Solum

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag – Årsmelding for 2006

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/44:

Inge Staldvik

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)