Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. juni 2007 kl 12.00

Møtested: Fylkets Hus, møterom B 154 (Smia)

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

 

07/16

NTE - Håndtering av fylkeskommunens lån knyttet til foretaket - debitorskifte/selvskyldnerkausjon

 

Saksprotokoll/Vedtak