Saksnr.: 07/00598-17
Arkiv:015

 

 

Fylkestingets samling 6., 7. og 8. mars 2007 -
Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget
(oppdat. pr. 23.02.2007)

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

Leder: Endre Skjervø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/1:

Åse Marie Hagen

Regionalt forbrukerpolitisk utvalg - årsmelding for 2006

 

 

Sak nr. 07/4:

Gunnar Viken

Nord-Trøndelag fylkeskommunes parlamentariske styringsmodell - utviklingstiltak

 

 

Sak nr. 07/9:

Ivar Grindvik

NTE - eierskap og organisering

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Oddvar Vigdenes

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/3:

Lise Andersen

Internasjonal strategi for Trøndelag. Rapport om gjennomføringen

 

 

Sak nr. 07/7:

Olav Gilsåmo

Tiltak ved bedriftsnedlegging - Høring

 

 

Sak nr. 07/11:

Trude Marian Nøst

Økning av investeringer i fylkesvegnettet i 2007

 

 

Sak nr. 07/12:

Ragnhild Sivertsen

Likestillingsarbeidet i Nord-Trøndelag

 

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/5:

Kari Steen

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2006

 

 

Sak nr. 07/6:

Helena Hovstein Kruken

Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2006

 

 

Sak nr. 07/8:

Joar Olav Grøtting

Pasientombudet i Nord-Trøndelag - Årsrapport for 2006 og 10-års-rapport

 

 

Sak nr. 07/10:

Runbjørg Bremset Hansen

Navn på den nye videregående skolen i Steinkjer

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/2:

Inge Staldvik

Kontrollutvalget – Årsmelding

 

Sak nr. 07/13:

Skjalg Åkerøy

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)