Arkivsaknr.: 07/00598-53

Arkiv: 015

 

Fylkestingets samling 24., 25. og 26. april 2007 -
Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

Leder: Endre Skjervø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/18:

Åse Marie Hagen

Fylkeskassens årsoppgjør 2006 - Årsregnskap og årsmelding 2006

 

Sak nr. 07/19:

Steinar Aspli

Forvaltningsreformen - Sammenligninger av ressursbruk i Midt-Norge og innspill til videre behandling

 

Sak nr. 07/24:

Carl Peter Vikdal

Samhandlingsprogram for Trøndelag 2005 og 2006. Rapport

 

Sak nr. 07/25:

Ivar Grindvik

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport 2006

 

Sak nr. 07/27:

Sara Kveli

Krav om legalitetskontroll i forbindelse med vedtaket i fylkestingssak nr. 07/9, omdannelse av NTE FKF til aksjeselskap samt etablering av en konsernstruktur

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Oddvar Vigdenes

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/15:

Bjørn Iversen

Endringer i fylkesvegnettet som følge av E6 Øst ( E6 Trondheim - Stjørdal )

 

Sak nr. 07/20:

Olav Gilsåmo

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2006

 

Sak nr. 07/23:

Trude Marian Nøst

Gevingåsen tunnel - Videre arbeid med ”Steinkjer-Trondheim på 1 time”

 

 


 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/16:

Øystein Mørkved

Bibliotekreform 2014. Høringsuttalelse

 

Sak nr. 07/17:

Endre Lysø

Nordområdestrategier. Muligheter for Nord-Trøndelag

 

Sak nr. 07/21:

Helena Hovstein Kruken

Fylkesmannens Sosial-, helse- og barnevernavdeling og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag - Sosial-, helse- og barnevernmelding 2006

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

Saksordfører

Sak nr. 07/13:

Vigdis Hjulstad Belbo

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

 

 

 

Valgnemnda

Leder: Sturla Sørgaard

 

Sak nr. 07/26:

Videre arbeid med etablering av NTE Holding AS - Fylkesordførerens fullmakter

Sak nr. 07/28:

Suppleringsvalg - april 2007

Foretaksmøtesak nr. 07/2:

Valg av leder og nestleder for NTE FKF