Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. september 2007 kl. 13.30

Møtested:  Samfunnshuset, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/153

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Saksprotokoll

07/154

Trøndelags Europakontor. Finansiering for 2007

Saksprotokoll

07/155

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 23.06.2006 nr.724 - særskilte regler for fagopplæringen i kap.4. – Høring

Saksprotokoll

07/156

Seniorpolitikk i Nord - Trøndelag fylkeskommune

Saksprotokoll

 

 

Fylkesrådet behandlet i tillegg saker som går til videre behandling i fylkestinget i oktober 2007, se møteprotokollen.