Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. september 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/148

Småsamfunnssating Namdalseid kommune - Søknad om tilskudd til Ungskaperlyst 2007-2010.

Saksprotokoll

07/149

Finansiering av VRI-relaterte prosjekter for 2. halvår 2007.

Saksprotokoll

07/150

KS - forslag til vedtektsendringer og endring av kontingent

Saksprotokoll

07/151

Killingberg nedre, Leksvik - Bevilgning til utredning fra Norsk Institutt for kulturminneforskning

Saksprotokoll

07/152

Høring. Statoil ASA - Troll Videreutvikling - forslag til program for konsekvensutredning - Utvidet gassbehandlings- og gasseksportkapasitet på Kollsnes -  Ny gasseksportrørledning mellom Kollsnes og kontinentet eller Storbritannia.

Saksprotokoll