Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. september 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/144

Videreutvikling av kunstinstitusjonene m.v. - avsetning RUP 2007

Saksprotokoll

07/145

Helse Midt-Norge - Program for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge 2007-2010 - Høring

Saksprotokoll

07/146

Levanger Håndballklubb; Søknad om økonomisk medvirkning i prosjektene ”Klubbesøk” og ”Håndballskole”

Saksprotokoll

07/147

Idrettshaller knyttet til videregående skoler i Nord-Trøndelag. Tilskudd til forstudie på Guldbergaunet

Saksprotokoll