Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. august 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/142

Driftsrapport 1/2007 pr. 31.7.2007 til fylkesrådet

Saksprotokoll

07/143

Midt-Norsk Skogsenter, Mære landbruksskole.
Behandling av søknad om støtte til videreutvikling i 2007

Saksprotokoll