Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. august 2007 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/131

Nord-Trøndelagsforskning - Forlenget løpetid på likviditetslån

Saksprotokoll

07/132

Bergkunstmuseet Stjørdal - fondsavsetning 2007

Saksprotokoll

07/133

Val videregående skole - tilskudd til finansiering av undervisningsbygg

Saksprotokoll

07/134

Retningslinjer for bruk av midler til økt samhandling mellom videregående skole og lokalt næringsliv

Saksprotokoll

07/135

Fylkesdelplan for Indre Namdal – Rullering

Saksprotokoll

07/136

Forslag om endring i finansieringsansvaret for barneverninstitusjoner - opplæringslovens § 13-2 - Høring

Saksprotokoll

07/137

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 19.-21.06.2007

Saksprotokoll

07/138

Klage på vedtak angående skoleskyss, Frosta kommune

Saksprotokoll

07/139

Klage på vedtak om skoleskyss, Levanger kommune
Unntatt etter off.lovens § 5a, jfrForv.l § 13

 

07/140

Forretningssak@ TrønderBilene AS - Rammeavtale om drift av lokale rutetilbud
Unntatt etter off.lovens § 5a, jfrForv.l § 13
(vedtaket offentlig, se møteprotokollen)

 

07/141

Namdalsprosjektet - Tilpasninger av prosjektinnhold

Saksprotokoll