Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. august 2007 kl. 13.00

Møtested: Trondheim Spektrum – Møterom  IA

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/128

Digitale læremidler i videregående opplæring – Nasjonal Digital Læringsarena - NDLA

Saksprotokoll

07/129 

Steinvikholm Musikkteater – søknad om tilskudd til Operauka 2007

Saksprotokoll

07/130

Dekning av utgifter i forbindelse med gjennomføring av arrangement i tilknytning til operaen Olav Engelbrektson 2007

Saksprotokoll