Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. juni 2007, kl 16.15

Møtested: Verran kultur og næringspark, Malm

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/122

Forretningssak

Unntatt etter off.l. § 5a, jfr forv.l. § 13

Vedtak

07/123

Idrettspolitisk manifest for Trøndelag

Vedtak

07/124

Eksportsatsing Trøndelag. Rapport for 2006 og finansiering for 2007.

Vedtak

07/125

Søknad om oppfølging av finansiering  av Mære landbruksskole sin næringsutviklingsrolle

Vedtak

07/126

Tiltak som følge av mindreforbruk i forhold til fylkesvegbudsjettet 2007

Vedtak

07/127

Finansiering av underskudd i Trondheim 2018 AS.

Vedtak