Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. juni 2007 kl. 11.00

Møtested: Snåsa Hotell, Snåsa

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/112

ØKOLØFT for Trøndelag og Helgeland

Vedtak 

07/113

SINTEF - Forskningsbasert kompetansemegling i Trøndelag for 2007 - Søknad om delfinansiering 2007

Vedtak 

07/114

Arena Trøndelag - tilskudd til prosjektet for 2007

Vedtak 

07/115

Bevilgning til arbeidet med reiselivsstrategi for Trøndelag

Vedtak 

07/116

Lierne/Lijre Nasjonalpark - Høring forvaltningsplan

Vedtak 

07/117

Steinkjer Festivalen - søknad om tilskudd

Vedtak 

07/118

Stjørdal Næringsforum - Søknad om tilleggstilskudd - Ole Vig-året 2007

Vedtak 

07/119

Evaluering av studieverkstedmodellen

Vedtak 

07/120

Leka Teaterlag - Søknad om tilskudd til friluftsspel "Et Spel om Kong Herlaug"

Vedtak 

07/121

Forslag til innføring av et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder samt enkelte andre endringer i tobakksskadeloven og reklameforskriften. - Høring.

Vedtak