Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. juni 2007 kl. 09.00

Møteprotokoll

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/106

Statsbudsjettet 2007 kap 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak - Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Vedtak 

07/107

St.Olavsloppet 2007 - tilskudd til årets arrangement

Vedtak 

07/108

Tilskudd av spillemidlene til lokale kulturbygg 2007

Vedtak 

07/109

Søknad fra Grong videregående skole - landslinjetilbudet "Sportfiske som næring og hobby"

Vedtak 

07/110

Levanger kommune - Søknad om tilskudd til nypremiere av produksjonen  Raud Vinter - september 2007

Vedtak 

07/111

Setteråd for Anne Irene Myhr

Vedtak