Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. juni 2007 kl. 08.00

Møtested: Leka

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/101

TrønderBilene AS - Søknad om støtte til kampanje

Protokoll

07/102

Kunnskapsbasert verdiskaping i Namdalen. Søknad fra HiNT Namsos om støtte for 2007

Protokoll

07/103

Levanger 2020 - partnerskapsavtale

Protokoll

07/104

Prosjektet Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping.

Protokoll

07/105

Mangfoldsåret 2008

Protokoll